מרידיאן ה Tai yin  של היד (LU)

 

מרידיאן ה Yang mingשל היד (Li)

 

מרידיאן ה Yang mingשל הרגל (st)

 

מרידיאן ה Tai yin של הרגל (sp)

 

מרידיאן ה shao yin של היד (Ht)

 

מרידיאן הTai yangשל היד (Si)

 

מרידיאן ה Tai yang של הרגל (BL)

 

מרידיאן ה shao yin של הרגל (Ki)

 

מרידיאן ה Jue yin של היד (PC)

מרידיאן ה Shao yang של היד (TW)