נקודות דיקור סיני

 

מרידיאן Tai yin של היד (LU)

 

מרידיאן Yang ming של היד (Li)

 

מרידיאן Yang ming של הרגל (st)

 

מרידיאן Tai yin של הרגל (sp)

 

מרידיאן shao yin של היד (Ht)

 

מרידיאן Tai yang של היד (Si)