מרידיאן ה Tai yin  של היד (LU)

 

מרידיאן ה Yang mingשל היד (Li)

 

מרידיאן ה Yang mingשל הרגל (st)

 

מרידיאן ה Tai yin של הרגל (sp)